ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ευάγγελος Κ. Κορώνας – επi…λύσεις

Η επιχείρηση Ευάγγελος Κ. Κορώνας  «επi…λύσεις»  ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την Συμβουλευτική, Καθοδήγηση και Υποστήριξη  κάθε επιχείρησης και κάθε πολίτη μέσω εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Η επιχείρηση διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό καθώς και τους εξειδικευμένους συνεργάτες ώστε να δώσει τις λύσεις στις ανάγκες των πελατών.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η επιχείρηση Ευάγγελος Κ. Κορώνας  «επi…λύσεις»  αναπροσαρμόζει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της σύγχρονης εποχής και της αγοράς ώστε να δίνει λύσεις στις ανάγκες κάθε πολίτη και κάθε επιχείρησης.

Διαθέτει  έμπειρο επιστημονικό προσωπικό που αποτελείται από Χημικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό, Χωροταξίας, Μηχανολόγο, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υποστηρικτικό Διοικητικό Προσωπικό καθώς και Συνεργάτες Ηλεκτρολόγο και Τοπογράφο Μηχανικό.

Μια ευρεία γκάμα προσφερόμενων υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Καθοδήγησης και Υποστήριξης  δίνουν:

.. λύσεις Τεχνικές
.. λύσεις Αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων
.. λύσεις εξειδικευμένες προς Επιχειρήσεις
.. λύσεις χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων
.. λύσεις απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού
.. λύσεις Ιδιωτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Skip to content