ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες
του γραφείου μας.

Το εξειδικευμένο γραφείο μας είναι ικανό να  προσφέρει υψηλής ποιότητας Υπηρεσίες Συμβουλευτικής – Υποστήριξης και Καθοδήγησης προσαρμοσμένες  στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και κάθε πολίτη.

01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Προγράμματα Εξοικονομώ, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Ταυτότητα Κτιρίου, Οικοδομικές Άδειες, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Αξιολόγηση και Εκτίμηση Ακινήτων, Επίβλεψη Τεχνικών Έργων, Περιβαλλοντικές Μελέτες κλπ

02 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχορηγήσεις για Νέες ή Υφιστάμενες επιχειρήσεις και Φορέων μέσω ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, LEADER και λοιπών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Επιχορηγήσεις για Νέες Θέσεις Εργασίας μέσω ΟΑΕΔ, Προγραμμάτων Εργασιακής Εμπειρίας, Πρακτικών κλπ, Συμβουλευτική- Καθοδήγηση και Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας,  Business & Marketing Plan, Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, Αναζήτηση και Αξιολόγηση προσωπικού κλπ

03 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύνταξη Φακέλων Αδειοδότησεων, Γνωστοποιήσεις Αδειών,  Διαγράμματα Ροής, Μελέτες Πυρασφάλειας, Αρχιτεκτονικές και Κατασκευαστικές Μελέτες κλπ

04 ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Αιτήσεις Προκηρύξεων Θέσεων Εργασίας, Σύνταξη Βιογραφικού, Προώθηση στην Απασχόληση, Προετοιμασία Συνέντευξης, Συμβουλευτική Καριέρας, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας, Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων για νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας.

05  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Κ.Ε.Π ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ

Αιτήσεις και Έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών Taxisnet, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, GOV,Επιμελητήρια, Πρωτοδικείο, Ερμής, Δίας και λοιπών Φορέων

06 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύνταξη και Υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς Δημοσίου,  Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων κλπ

07 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001)

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΜΑS)

Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΟΤ 1801, BS 8800, ΟΗSAS 18001)

Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO 22000)

08 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

-Προαξιολόγηση επενδύσεων και Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση)  από  Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους
-Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
-Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
-Έλεγχος & Πιστοποίηση Επενδύσεων

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ευάγγελος Κ. Κορώνας  –  επi…λύσεις

Η επιχείρηση Ευάγγελος Κ. Κορώνας  «επi…λύσεις»  ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την Συμβουλευτική, Καθοδήγηση και Υποστήριξη  κάθε επιχείρησης και κάθε πολίτη μέσω εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Η επιχείρηση διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό καθώς και τους εξειδικευμένους συνεργάτες ώστε να δώσει τις λύσεις στις ανάγκες των πελατών.

Η Φιλοσοφία της επιχείρησής μας  βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου  υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Υποστήριξης και Πληροφόρησης που απευθύνονται σε κάθε πολίτη και επιχείρηση με αίσθημα συνέπειας, αποτελεσματικότητας και αφοσίωσης προς όλους τους πελάτες μας. Η επιχείρηση διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001:2015 που διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της.

BLOG

Διαβάστε τα τελευταία άρθρα

 

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

1.014 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.486.511,04 €, εντάσσονται στη Δράση του #ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – [...]

E-lianiko Β’ Κύκλος αιτήσεων

Δείτε στο παρακάτω link, το επικοινωνιακό υλικό (media kit) της Δράσης «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και [...]

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και [...]

Start typing and press Enter to search