ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Γραφείου

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες
του γραφείου μας.

Το εξειδικευμένο γραφείο μας είναι ικανό να σας προσφέρει υψηλής ποιότητος παροχές ανάλογα με τις ανάγκες σας.

01 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η οικονομοτεχνική μελέτη αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την ανάλυση επενδύσεως και την υπαγωγή της σε χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

02 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μέσω αξιόπιστων συνεργατών η επιχείρηση παρέχει  ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών στους Τοµείς Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος.

03 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η επιχείρησή μας σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργαζόμενους πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κύριο στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στις λειτουργίες της επιχειρησιακής μονάδας.

04 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, την εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας και τη διαμόρφωση ενός άνετου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

05 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Είτε θέλετε να «στήσετε» τη δική σας νέα εταιρία είτε να βελτιώσετε την οργάνωση της επιχείρησής σας, μπορείτε να ζητήσετε τις συμβουλές μας. Εμείς θα συμβάλλουμε τα μέγιστα, ώστε να επιτύχουμε μαζί το βέλτιστο για εσάς αποτέλεσμα.

06 ΜΕΛΕΤΕΣ MARKETING & BUISNESS PLAN

Η συμβουλευτική μας προσέγγιση είναι διαφορετική για κάθε επιχείρηση προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.

07 ΜΕΛΕΤΕΣ ISO – HACCP

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των Συστημάτων ISO σε μια επιχείρηση ποικίλουν από σύστημα σε σύστημα λόγω των ιδιαιτέρων στόχων που επιδιώκονται σε κάθε σύστημα.

08 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

-Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση)  από  Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους
-Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
-Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
-Έλεγχος & Πιστοποίηση Επενδύσεων

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ευάγγελος Κ. Κορώνας

Η επιχείρηση συμβουλευτικών υπηρεσιών ΚΟΡΩΝΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Η φιλοσοφία της εταιρίας μας βασίζεται στις βασικές αρχές της ποιότητας των υπηρεσιών, συνέπειας, αποτελεσματικότητας και αφοσίωσης προς όλους τους πελάτες μας.

BLOG

Διαβάστε τα τελευταία άρθρα

 

Νέο καθεστώς ενισχύσεων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Μια νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [...]

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την ίδρυση νέων και εν λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ ευρώ πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα  η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προχώρησε στην [...]

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην [...]

Start typing and press Enter to search