1.     Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση)  από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους 

2.     Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

3.     Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

4.     Έλεγχος & Πιστοποίηση Επενδύσεων

Start typing and press Enter to search